MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
OCH MILJÖBEDÖMNING

Ekologigruppen har stor erfarenhet av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för översiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturprojekt och annan typ av exploatering. För oss är miljöbedömning och miljökonsekvens-beskrivning (MKB) ett verktyg i en kreativ process som löper parallellt med projektutvecklingen för att vägleda resultatet i rätt riktning.

Vi erbjuder helhetsansvar som samordnare av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och miljöbedömningsexpertis inom våra spetskompetenser: naturvård, rekreation, kulturlandskap och landskapsbild. Vi strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare, sakkunniga experter och andra intressenter för att på så sätt hitta lösningar som tillmötesgår så många intressen som möjligt.

miljökonsekvensbeskrivning
adress