PROJEKT-MKB

Vi ser MKB som en kreativ process som redan i ett tidigt skede löper parallellt med projektutvecklingen och påverkar utformningen i positiv riktning. Bedömningar av påverkan från infrastrukturprojekt på biologisk mångfald liksom rekreations-, kulturlandskaps- och landskapsbedömningar utgör vår spetskompetens. Genom arbete med MKB för slutförvar av kärnbränsle har vi också unika erfarenheter av hur omfattande grundvattenytesänkningar påverkar naturmiljöer.

Vi erbjuder:

  • Samordning av större MKB
  • Utförande av MKB för projekt
  • Analyser av rekreation och friluftsliv
  • Analyser av landskapsbild och kulturmiljö

Här kan du läsa mer om våra produkter (pdf).

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
adress