Kompensationåtgärder i fysisk planering

Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och möjliggöra en ökad hållbarhet. Kompensation kan krävas enligt miljöbalken vid tillstånd och dispenser, men kan också utföras frivilligt vid all typ av exploatering. Förutom kompensation för påverkan på naturvärden och biologisk mångfald, kan sociala värden eller ekosystemtjänster kompenseras för.

Vi erbjuder erbjuder bl.a;

  • Stöd för att integrera kompensation i kommunal planering
  • Underlag för kompensationsåtgärder. Vilka värden finns, hur påverkas de, hur bör de kompenseras?
  • Kompensationsåtgärder i samband med dispenser för skyddade arter och tillståndsprocesser

Läs mer här (pdf) och se våra paketerbjudanden (pdf)

Kompensation_skiss


Kontakt: Tim Schnoor, 08 525 201 08

adress